Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Kontsert Konverents Veebiseminar

Kuupäev
 
Sügis 2018(2)

5. mail kell 18-19 viib HITSA läbi tasuta veebiseminari, kus tutvustatakse isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) tulenevaid nõudeid koolidele ja lasteaedadele.

Alates 25. maist 2018 jõustub Euroopa Liidus uus üldmäärus füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel. Kuna õppeasutused töötlevad suures mahus isikuandmeid, siis puudutab see ka kõiki Eesti koole ja lasteaedu. Toetamaks haridusasutusi üldmääruse rakendamisel, on Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel valminud ülevaatlik juhendmaterjal. 

Juhendmaterjali tutvustamiseks ja tekkinud küsimustele vastamiseks korraldab HITSA 15. mail veebiseminari, kus materjali koostajad räägivad lähemalt isikuandmete kaitse üldmääruse põhimõtetest ning toovad välja olulisemad tegevused, millest alustada.
 

Sulge

23. mail kell 15-16 toimub HITSA veebiseminar "Kultuuripärand projektitöös", kus tutvustatakse kultuuripärandi aasta eesmärke ning võimalusi projektitöös kasutamiseks. 

2018. aasta on Euroopa kultuuripärandiaasta ning sellel teemal tasub ka hariduse kontekstis rohkem rääkida.

Sulge
Kevad 2019(0)
täna, 16.jaanuar