Kalender

Filtreeri koolitusi


Kõik eTwinning Veebipõhine

Õppeaastad

Kõik Sügis 2018Sügis 2018 Talv 2020Talv 2020 Kevad 2020Kevad 2020 Suvi 2020Suvi 2020 Sügis 2020Sügis 2020

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
Talv 2020(5)

eTwinning programmi (www.etwinning.net) tutvustus ja veebipõhiste õpiprojektide sidumine igapäevase õppetööga.

Koolitus on sisekoolitus, mille viib läbi eTwinningu mentor, kes osaleb ise aktiivselt eTwinningu projektides.


Sihtgrupid:
Kõik eTwinningu projektitööst huvitatud õpetajad
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Trainer :
 • Tiiu Leibur
Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

Lisainfo
Sulge

eTwinning programmi (www.etwinning.net) tutvustus ja veebipõhiste õpiprojektide sidumine igapäevase õppetööga.

Koolitus on sisekoolitus, mille viib läbi eTwinningu mentor, kes osaleb ise aktiivselt eTwinningu projektides.


Sihtgrupid:
Kõik eTwinningu projektitööst huvitatud õpetajad
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Trainer :
 • Leila Lehtmets
Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

Lisainfo
Sulge

eTwinning programmi (www.etwinning.net) tutvustus ja veebipõhiste õpiprojektide sidumine igapäevase õppetööga.

Koolitus on sisekoolitus, mille viib läbi eTwinningu mentor, kes osaleb ise aktiivselt eTwinningu projektides.


Sihtgrupid:
Kõik eTwinningu projektitööst huvitatud õpetajad
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Trainer :
 • Margit Laidvee
Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

Lisainfo
Sulge

03märts
eTwinning lühikoolitus algajatele (2 t)

eTwinning programmi (www.etwinning.net) tutvustus ja veebipõhiste õpiprojektide sidumine igapäevase õppetööga.

Koolitus on sisekoolitus, mille viib läbi eTwinningu mentor, kes osaleb ise aktiivselt eTwinningu projektides.


Sihtgrupid:
Kõik eTwinningu projektitööst huvitatud õpetajad
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Trainer :
 • Meili Läänemets
Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

Lisainfo
Sulge

10märts
eTwinning lühikoolitus algajatele (2 t)

eTwinning programmi (www.etwinning.net) tutvustus ja veebipõhiste õpiprojektide sidumine igapäevase õppetööga.

Koolitus on sisekoolitus, mille viib läbi eTwinningu mentor, kes osaleb ise aktiivselt eTwinningu projektides.


Sihtgrupid:
Kõik eTwinningu projektitööst huvitatud õpetajad
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Trainer :
 • Maria Toom
Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

Lisainfo
Sulge
Suvi 2020(19)
05-07
august
Keelekümbluse ABC koolitus lasteaiaõpetajatele 2020: I moodul eesti õppekeelega rühmale

• Keelekümbluse ajalugu ja arengusuunad. Keelekümbluse põhimõtted. 

• Õppekeskkonna (füüsiline, vaimne, sotsiaalne) kujundamine keelekümblusrühmas. Rutiintegevused keeleõppe toetajana.  

• Ainevaldkondade lõimimine, LAK- õpe. Koostöö rühma meeskonna jt õpetajatega. 

• Lapse keeleline areng. Lapse keelelise arengu jälgimine. Keelelise arengu toetamise strateegiad. 

• Lapse  keelelise arengu kirjeldamine ja hindamine.  

• Mäng lapse keelelise areng toetamisel.  

• Õppetöö planeerimine keelekümblusrühmas.  

• Keelekümblusrühmadele loodud õppevara tutvustamine. 

• Koostöö lapsevanematega.  

• Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine. 


Maht: 27 akad. tundi
 • Auditoorne: 23 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi

Trainers :
 • Nonna Meltsas
 • Hedi Minlibajeva
Project manager: Anna Golubeva, anna.golubeva@innove.ee

Lisainfo
Sulge

17august
Praktiline küberturvalisus haridusasutuses (kesktase, Windows)

Koolitus võimaldab osalejatel läbi harjutada levinud ründed ja kaitse meetodid Windows töömasinas. Töö toimub juhendaja poolt eelnevalt ette valmistatud VirtualBox virtuaalmasinas. IT süsteemi turvalisuse tõstes kasutusmugavus enamasti väheneb seega on ründed lahutamatu osa põhjendamaks, miks peaksid osalejad oma kasutusharjumusi muutma. Rünnetest käsitletakse parooli teadmata Windowsi sisenemist, kellegi teise nimel e-maili saatmist, tegevuse salvesti, paha USB seadmeid jne. Kaitsetest seadistatakse tarkvara uuendamine, viirusetõrje, krüpteering, paroolihaldus, kasutajaõigused, privaatsuse tagamine internetis, isikuandmete kaitse ja muud teemad. Tegevus toimub käed külge vormis juhendaja poolt ette valmistatud praktiliste harjutuste läbi tegemise vormis ning juhendaja räägib kohapeal eesti keeles juurde vajalikud taustteadmised ja annab tööjuhised. Töö toimub kaheliikmelistes gruppides ehk paarides (iga arvuti taga 2 osalejat).

Koolitusel aktiivselt osalenud saavutavad õpetaja digipädevusmudeli alamosa 6.4 Digiturvalisus valdkonnas 3.nda ehk kesktaseme. Täiendavalt arendatakse 6.5 probleemilahendus, 6.1 Info- ja andmekirjaoskus ja 2.3
Haldamine, kaitsmine ja jagamine. 


Sihtgrupid:
Koolitusel saavad osaleda ainult üldhariduskoolide õpetajad, haridustehnoloogid, õppealajuhatajad ja direktorid.
Maht: 6 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Trainer :
 • Alo Peets
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

21august
Täienduskoolituste infosüsteemi Juhan juurutamine
 • Asutus kui korraldaja: seadistus, tegevusliinid, täienduskoolituse õppekavad, kursused, kontaktpäevad, teavitused, dokumendid, tagasiside. Asutuse võimalus korraldada muid registreerimist nõudvaid sündmusi
 • Isikud kui osalejad ning süsteemis rolliga kasutajad
 • Koolitusarvestus

Sihtgrupid:
Täienduskoolituste korraldaja, asutuse juht, koolitusjuht, koolituse projektijuht jt täiendusõppe info korraldamise ja haldamisega seotud töötajad
Maht: 7 akad. tundi
 • Auditoorne: 3 akad. tundi
 • Praktika: 4 akad. tundi

Trainer :
 • Ave Rand
Project manager: Ave Rand, ave.rand@harno.eeLisainfo
Sulge

25august
LEGO WeDo 2.0 baaskoolitus

Ühepäevase koolituse raames antakse ülevaade LEGO WeDo 2.0 robootikakomplektist, tutvustatakse selle andureid, mootoreid ja ehitusvõimalusi. Praktilises pooles tutvutakse WeDo programmeerimiskeskkonnaga ja tehakse läbi näidisülesanded. Seejärel tutvustatakse detailsemalt WeDo 2.0 õppekava ja selle võimalusi. Koolituse lõpuosas räägitakse WeDo 2.0 robootikaplatvormi rakendamisest õppetöös ja FIRST LEGO League Jr. programmist.


Sihtgrupid:
Lasteaedade, algklasside ja põhikooli õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Trainer :
 • Ramon Rantsus
Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

25august
eTwinning lühikoolitus algajatele (2 t)

eTwinning programmi (www.etwinning.net) tutvustus ja veebipõhiste õpiprojektide sidumine igapäevase õppetööga.

Koolitus on sisekoolitus, mille viib läbi eTwinningu mentor, kes osaleb ise aktiivselt eTwinningu projektides.


Sihtgrupid:
Kõik eTwinningu projektitööst huvitatud õpetajad
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Trainer :
 • Margit Laidvee
Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

Lisainfo
Sulge

26august
LEGO Education SPIKE Prime baaskoolitus

LEGO Education SPIKE Prime robootikakomplekt on uusim LEGO robootika- platvorm, mis paigutab ennast LEGO Education WeDo 2.0 ja LEGO Education Mindstorms EV3 robootikakomplektide vahele. LEGO Education SPIKE Prime komplekti soovitame kasutada alg- ja põhikooli aine- ja ringitundides. Koolitusel uuritakse läbi programmeerimise ja praktiliste käed-külge tegevuste käigus roboti mootorite, kontrolleri ja andurite võimalusi ja vaadatakse lähemalt erinevaid programmeerimisplokke. Samuti arutatakse koos läbi ning katsetatakse praktiliselt, kuidas antud komplekti kasutada ainetunnis ja ringitunni väljundina võistlustel.


Sihtgrupid:
Algklasside ja põhikooli, kutsekooli õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 10 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 2 akad. tundi

Trainer :
 • Ramon Rantsus
Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

06-30
september-november
DigiKiirendi rätsepakoolitus Juurikaru Põhikoolis
Internetimaailmas leidub palju õppematerjale ja keskkondi, milles on neid võimalik muuta ja kohandada vastavalt õppijate vajadustele. Loodud õppematerjale saab talletada ja jagada.

Koolituse käigus uurime, millised on mõtlemist arendavad küsimused ja kuidas luua teste ning millised on tagasisidestamise vahendid. Uurime ja katsetame erinevaid distantsõppes sobivaid suhtluskeskkondi.

Sihtgrupid:
üldhariduskooli õpetajad
Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 14 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-07
Registreerimine suletud alates 2020-10-04
Trainer :
 • Lemme Sulaoja
Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

11september
LEGO WeDo 2.0 baaskoolitus

Ühepäevase koolituse raames antakse ülevaade LEGO WeDo 2.0 robootikakomplektist, tutvustatakse selle andureid, mootoreid ja ehitusvõimalusi. Praktilises pooles tutvutakse WeDo programmeerimiskeskkonnaga ja tehakse läbi näidisülesanded. Seejärel tutvustatakse detailsemalt WeDo 2.0 õppekava ja selle võimalusi. Koolituse lõpuosas räägitakse WeDo 2.0 robootikaplatvormi rakendamisest õppetöös ja FIRST LEGO League Jr. programmist.


Sihtgrupid:
Lasteaedade, algklasside ja põhikooli õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Trainer :
 • Ramon Rantsus
Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

12-03
september-oktoober
Vabavaraline 3D disain ja 3D printimine

3D kogub iga aastaga järjest rohkem populaarsust. 20 aastat tagasi tekkisid esimesed 3D disaini tarkvarad ja 3D printerid, mis olid kallid ja keerulised kasutada ning ainult insenerid ja arhitektid kasutasid neid. Umbes 6 aastat tagasi ilmusid turule esimesed hobi 3D printerid.
3D printimine koos 3D disainiga avab õppijale täiesti uue maailma, kus on võimalik oma nooruslikke ja julgeid ideid ellu rakendada ning katsetada.
Paljudel koolidel Eestis on 3D printerid juba olemas või plaanitakse neid osta, kuid oskustest jääb puudu. On aeg viia joonestamise- ja tööõpetuse tunnid 21 sajandisse.


Sihtgrupid:
üldhariduskoolide õpetajad
Maht: 39 akad. tundi
 • Auditoorne: 9 akad. tundi
 • Praktika: 5 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 25 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-06-10
Registreerimine suletud alates 2020-09-10
Trainer :
 • Alo Peets
Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

14-29
september
Tuleviku Õpetaja: Õppimine digiajastul

Moodul käsitleb loovuse ja innovatsiooni toetamist erinevaid koostöövahendeid kasutades. Arutleme, mis on loovus, innovatsioon, teadmusloome, kuidas need on omavahel seotud ja milleks on õppimise juures vaja refleksiooni. Uurime vahendeid, mida saab kõige selle toetamiseks kasutada erinevas vanuses õppijate korral. Enda loovuse ja innovatsiooni proovilepanekuks mõtleme välja enda jaoks täiesti innovaatilise õppetegevuse ja reflekteerime seda.


Sihtgrupid:
Erinevatel haridustasemetel töötavad õpetajad, õppejõud, koolijuhid ja teised haridusvaldkonna spetsialistid.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 15 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Trainer :
 • Lemme Sulaoja
Project manager: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Lisainfo
Sulge

azt


Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Project manager: Kaili Simberg, kaili.simberg@harno.ee

Lisainfo
Sulge

15-20
september-oktoober
Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

Mooduli käigus õpid tundma, milline õppija oled Sa ise ja Sinu õppijad, kasutades selleks erinevaid teste (VARK, isiksusetüüpide test jne) ja analüüse. Õpid tundma digivahendeid, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid (mõistekaart, test, õpimäng, esitlus, veebitahvel, koomiks jne) ning looma neile sobivaid õpikeskkondi.


Sihtgrupid:
alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

Trainer :
 • Lemme Sulaoja
Project manager: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Lisainfo
Sulge

16-17
september
Täienduskoolituste infosüsteemi Juhan juurutamine
 • Asutus kui korraldaja: seadistus, tegevusliinid, täienduskoolituse õppekavad, kursused, kontaktpäevad, teavitused, dokumendid, tagasiside. Asutuse võimalus korraldada muid registreerimist nõudvaid sündmusi
 • Isikud kui osalejad ning süsteemis rolliga kasutajad
 • Koolitusarvestus

Sihtgrupid:
Täienduskoolituste korraldaja, asutuse juht, koolitusjuht, koolituse projektijuht jt täiendusõppe info korraldamise ja haldamisega seotud töötajad
Maht: 7 akad. tundi
 • Auditoorne: 3 akad. tundi
 • Praktika: 4 akad. tundi

Trainer :
 • Ave Rand
Project manager: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

Lisainfo
Sulge

16-04
september-november
DigiKiirendi rätsepakoolitus Pärnjõe Koolis

SISU

I moodul: digitehnoloogia kasutamine distantsõppes

1. võimalikud suhtluskeskkonnad (plussid ja miinused)

2. õpilasi aktiviseerivad tegevused

3. metoodikad 

3. digitehnoloogia kasutamisvõimalused (erinevad keskkonnad, äpid)

II moodul: teadmiste kontroll, hindamine ja tagasiside

1. Hindamise ja tagasiside võimalused

2. Erinevate testide loomise keskkonnad

3. Tagasiside ja õpianalüütika kasutusvõimalused

4. Hindamismudelid, nende loomise põhimõtted ja keskkonnad

III moodul: õppematerjali loomine

1. Õppematerjali loomine ning avaldamine

- kvaliteedinõuded ja autoriõigused

2. GoogleSites Google Drive

3. Töölehtede ja testide loomine (GoogleForms ja Interactive Worksheets)

2. Õppemängud

IV moodul: erinevad metoodikad digivahendite kasutamiseks

 1. erinevad metoodikad digivahendite kasutamiseks:

- aktiivõpe, uurimuslik õpe, projektõpe ning AR ning VR kasutamine õppetöös

- pööratud klassiruum

2. Erinevate metoodikate integreerimine aineõpetusse, võimalused ja vahendid


Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 14 akad. tundi
 • Praktika: 2 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 14 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-23
Trainer :
 • Tiiu Leibur
Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

16september
ProgeTiigri nõustajate koolituspäev

Fookuses on võrgustiku tegevused, õpilasürituse korraldus, uute seadmete katsetamine ja metoodiliste materjalide väljatöötamine.


Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi

Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

SISU

I moodul - digitehnoloogia kasutamine lähtudes õpilasest

1. õpistiilid

2. õppija individuaalsete omaduste arvestamine (distantsõppel)

3. metoodikad 

3. digitehnoloogia kasutamisvõimalused (erinevad keskkonnad, äpid)

II moodul - digitehnoloogia kasutamise metoodikad

1. erinevad metoodikad digivahendite kasutamiseks:

- aktiivõpe, uurimuslik õpe, projektõpe ning AR ning VR kasutamine õppetöös

- pööratud klassiruum

2. Erinevate metoodikate integreerimine aineõpetusse, võimalused ja vahendid

III moodul - hindamine, hindamismudelid ja tagasisidestamine

1. Hindamise ja tagasiside võimalused

2. Erinevate testide loomise keskkonnad

3. Tagasiside ja õpianalüütika kasutusvõimalused

4. Hindamismudelid, nende loomise põhimõtted ja keskkonnad

IV moodul - õppematerjali loomine

1. Õppematerjali loomine ning avaldamine

- kvaliteedinõuded ja autoriõigused

2. Õppemängude loomine


Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 14 akad. tundi

Trainer :
 • Tiiu Leibur
Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Koolitusel keskendutakse läbivalt viiele õppija digipädevusele: info haldamine, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digivahendid ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

Trainer :
 • Eve Saare
Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

18september
LEGO Education SPIKE Prime baaskoolitus

LEGO Education SPIKE Prime robootikakomplekt on uusim LEGO robootika- platvorm, mis paigutab ennast LEGO Education WeDo 2.0 ja LEGO Education Mindstorms EV3 robootikakomplektide vahele. LEGO Education SPIKE Prime komplekti soovitame kasutada alg- ja põhikooli aine- ja ringitundides. Koolitusel uuritakse läbi programmeerimise ja praktiliste käed-külge tegevuste käigus roboti mootorite, kontrolleri ja andurite võimalusi ja vaadatakse lähemalt erinevaid programmeerimisplokke. Samuti arutatakse koos läbi ning katsetatakse praktiliselt, kuidas antud komplekti kasutada ainetunnis ja ringitunni väljundina võistlustel.


Sihtgrupid:
Algklasside ja põhikooli, kutsekooli õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 10 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 2 akad. tundi

Trainer :
 • Ramon Rantsus
Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

21-30
september-november
DigiKiirendi rätsepakoolitus Tornimäe Põhikoolis
Internetimaailmas leidub palju õppematerjale ja keskkondi, milles on neid võimalik muuta ja kohandada vastavalt õppijate vajadustele. Loodud õppematerjale saab talletada ja jagada.

Koolituse käigus uurime, millised on mõtlemist arendavad küsimused ja kuidas luua teste ning millised on tagasisidestamise vahendid. Uurime ja katsetame erinevaid distantsõppes sobivaid suhtluskeskkondi.

Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 14 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-20
Registreerimine suletud alates 2020-09-30
Trainer :
 • Lemme Sulaoja
Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge
Sügis 2020(1)
25september
Veebiseminaride sarja "Distantsilt targemaks" avaseminar

Harno koolituskeskus jätkab HITSA kevadist veebiseminaride traditsiooni, andes õpetajatele kiirelt praktilisi soovitusi õppetöö tõhustamiseks.

Uues seminarisarjas “Distantsilt targemaks” jagame koolidele praktilist infot aktuaalsetel teemadel. Esimene seminar juba sel reedel, 25. septembril kl 13. Tutvustame parimaid palu kevadistelt veebiseminaridelt, vaatame otsa sügise olulisematele teemadele ning küsime osalejatelt, millest peaks lähiaja seminarid rääkima.


Sihtgrupid:
Osalema ootame kõiki haridustöötajaid
Maht: 1 akad. tundi
 • Auditoorne: 1 akad. tundi

Trainer :
 • Ingrid Maadvere
Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

Lisainfo
Sulge
Sügis 2020
täna, 26.september
22-20
september-november
Digikiirendi baaskoolitus (Harno)

Koolitusel keskendutakse läbivalt viiele õppija digipädevusele: info haldamine, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digivahendid ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-18
Trainer :
 • Tiia Salm
Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

LINK KURSUST TUTVUSTAVALE VEEBISEMINARILE ASUB SIIN

Kursus on jagatud kolmeks mooduliks:

 • sissejuhatav osa
 • materjalide otsimine ja katsetamine. Õpilasüritusel osalemine
 • oma materjali loomine ja katsetamine

Kursuse läbinu:

 • on tutvunud oma seadmetega ja oskab neid õppetöös kasutada
 • on osalenud õpilasüritusel
 • leiab ise materjale õppetöös kasutatavate seadmete kohta
 • on valmis looma oma materjale 

Õpijuhis:

 • tutvuge õpijuhisega ning kursuse ülesehitusega
 • lahendage kõik moodulites olevad ülesanded
 • olge kursusel aktiivne

Maht: 32 akad. tundi
 • Praktika: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-16
Registreerimine suletud alates 2020-09-30
Trainer :
 • Maria Toom
Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolil on oluline roll õpilaste digipädevuste toetamisel ja digivahendite kasutamine peaks muutuma õppeprotsessis õppe toetamisel tavaliseks. Täna on õpetajal nii palju mitmekülgseid võimalusi, mida lisaks traditsioonilistele õppemeetoditele tundides kasutada. Õpetaja loov lähenemine ja digivahendite oskuslik kasutamine toovad õppetundi vaheldust ja toetavad õpimotivatsiooni. Koolitus annab ideid, kuidas digi targalt nii õppimisel kui õpetamisel kasutada.

Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel; luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.


Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 14 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-20
Trainer :
 • Tiia Salm
Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Koolitus koolide sisekoolitajatele oma asutuse õpetajatele digipädevuste õpetamiseks. Koolitus koosneb neljast veebikohtumistest, iseseisvast tööst: õppematerjalidega tutvumine ja koolituste läbiviimine oma koolis ning nõustamisest. 


Sihtgrupid:
Koolide sisekoolitajad
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktika: 11 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-18
Trainers :
 • Ingrid Maadvere
 • Harold Lepp
 • Helen Vallimäe
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

Lisainfo
Sulge

26september
Robootika lasteaias ja algkoolis

Kogemustega juhendaja kaasabil õpitakse paremini tundma olemasolevate robootika vahendite kasutamist aine- ja ringitundides, tutvutakse uute vahenditega, lahatakse robootikaringi käivitamise ning töös hoidmisega seotud probleeme ja lahendusi. Luuakse üksteise toetamist ning operatiivset kogemuste jagamist võimaldav õpetajate-juhendajate võrgustik.  Osaleja võib võimaluse korral kaasa võtta oma õppeasutuse haridusrobotid ja nende programmerimiseks vajalikud vahendid. Tutvutakse järgmiste robootikavahendite tööpõhimõtete ning rakendamisega tunnis ja huviringis: Bee-Bot, Blue-Bot, Ozobot, WeDo 2,0, Sphero Bolt, Edison ja Lego EV3. Kui osaleja vajab tuge mõne muu haridusroboti kasutamiseks, siis ka selle puhul on võimalik saada kasutamist abistavaid juhtnööre.


Sihtgrupid:
Hiiu- ja Saaremaa lasteaedade ja algklasside õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 5 akad. tundi
 • Auditoorne: 1 akad. tundi
 • Praktika: 4 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-18
Registreerimine suletud alates 2020-09-26
Trainers :
 • Nikolai Räbin
 • Janno Tuulik
 • Olle Arak
Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitus kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse õpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Kangatrükk, muusikapala ja pildiraami loomine või hoopiski orienteerumine  – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud üldhariduse kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Registreerimine avatud: 2020-01-27
Trainers :
 • Inge Lahtmets
 • Tiiu Leibur
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitus loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Evolutsioon, kineetiline energia või tervislik eluviis – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud üldhariduse loodusainete ja inimeseõpetuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Registreerimine avatud: 2020-01-27
Trainers :
 • Vaike Rootsmaa
 • Helle Kiviselg
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitus matemaatikaõpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Geomeetrilised kujundid, murrud või programmeerimine – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad matemaatikatundi kõige paremini sobivad digivahendid.

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud üldhariduse matemaatikaõpetajatele ja kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Registreerimine avatud: 2020-03-27
Trainers :
 • Mari Tõnisson
 • Kristi Kreutzberg
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitus lasteaia- ja klassiõpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Muusikavahendid, puuliigid või loomarühmad – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad lasteaia- või klassiõpetaja töös kasutamiseks kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud lasteaia- ja klassiõpetajatele, kelle õpilased on vähemalt vanuses 5 aastat. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Registreerimine avatud: 2020-01-27
Trainers :
 • Kristi Saarpuu
 • Helin Laane
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitus keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Renessansikirjandus, inglise keele tingimuslaused või sotsiaalreklaam – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud üldhariduse keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Registreerimine avatud: 2020-01-27
Trainers :
 • Meeri Sild
 • Maidu Varik
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitusel keskendutakse läbivalt viiele õppija digipädevusele: info haldamine, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digivahendid ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

28-10
september-detsember
Digikiirendi baaskoolitus (Harno)

Koolitusel keskendutakse läbivalt viiele õppija digipädevusele: info haldamine, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digivahendid ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

Trainer :
 • Marika Reinmets
Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Seminari teemad:

 • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
 • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
 • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
 • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
 • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
 • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

Ajakava:

09.45 - 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 - 11.30 Seminar  
11.30 - 11.45 Kohvipaus  
11.45 - 13.15 Seminar 
13.15 - 14.00 Lõuna  
14.00 - 15.30 Seminar Sihtgrupid:
Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
Maht: 6 akad. tundi
 • Auditoorne: 3 akad. tundi
 • Praktika: 3 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-08-27
Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolil on oluline roll õpilaste digipädevuste toetamisel ja digivahendite kasutamine peaks muutuma õppeprotsessis õppe toetamisel tavaliseks. Täna on õpetajal nii palju mitmekülgseid võimalusi, mida lisaks traditsioonilistele õppemeetoditele tundides kasutada. Õpetaja loov lähenemine ja digivahendite oskuslik kasutamine toovad õppetundi vaheldust ja toetavad õpimotivatsiooni. Koolitus annab ideid, kuidas digi targalt nii õppimisel kui õpetamisel kasutada.


Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 14 akad. tundi

Trainer :
 • Tiia Salm
Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

02-13
oktoober-november
Digikiirendi baaskoolitus (Harno)

Koolitusel keskendutakse läbivalt viiele õppija digipädevusele: info haldamine, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digivahendid ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

Trainer :
 • Anne Rosenberg
Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

02-20
oktoober-november
Digikiirendi baaskoolitus (Harno)

Koolitusel keskendutakse läbivalt viiele õppija digipädevusele: info haldamine, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digivahendid ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

Trainer :
 • Maarja Kask
Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Uues seminarisarjas “Distantsilt targemaks” jagame koolidele praktilist infot aktuaalsetel teemadel. Sarja teisel seminaril tutvustame kooli näitel, kuidas digipädevusmudeleid õpetajate ja õpialste digioskuste hindamisel kasutada. 

Harno koolituskeskus jätkab HITSA kevadist veebiseminaride traditsiooni, andes õpetajatele kiirelt praktilisi soovitusi õppetöö tõhustamiseks.


Sihtgrupid:
Osalema ootame kõiki haridustöötajaid.
Maht: 1 akad. tundi
 • Auditoorne: 1 akad. tundi

Registreerimine avatud: 2020-09-25
Trainers :
 • Kerli Požogina
 • Ingrid Maadvere
Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Kursusel osalejad saavad ülevaate uuenenud eTwinning portaalist - eTwinning Livest ja Twinspacest. Samuti erinevatest koostööprojektide võimalustest nii Eesti kui ka Euroopa koolide vahel, õpivad koostama projektikava ja seda siduma projektiideega ja tutvuvad projektitööks vajalike erinevate veebivahenditega.

eTwinning Live’is saavad õpetajad reaalajas suhelda ja oma professionaalset suhtlusvõrgustikku arendada. Õpetajate käsutuses on Adobe Connect videokonverentsi töövahend veebiürituste korraldamiseks, olgu selleks arutelu väiksemas grupis või hoopis videokonverents kuni 100 osalejale. Samuti on õpetajatel võimalus osaleda teemapõhiste võrgustike ehk Gruppide töös. Kasutajate omavahelisse suhtlemisse on lisandunud sotsiaalvõrgustiku elemente, mis hoiavad teid mugavalt kolleegide tegemistega kursis.

eTwinning annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida ja omavahel häid kogemusi jagada. eTwinning toimib kui suhtlusvõrgustik, mis koondab endas õpetajaid üle Euroopa.


Maht: 26 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-01-03
Trainers :
 • Laine Aluoja
 • Mari Tõnisson
Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

Lisainfo
Sulge

06-24
oktoober-november
DigiKiirendi rätsepakoolitus Viljandi Kaare Koolis (2. grupp)

Koolil on oluline roll õpilaste digipädevuste toetamisel ja digivahendite kasutamine peaks muutuma õppeprotsessis õppe toetamisel tavaliseks. Täna on õpetajal nii palju mitmekülgseid võimalusi, mida lisaks traditsioonilistele õppemeetoditele tundides kasutada. Õpetaja loov lähenemine ja digivahendite oskuslik kasutamine toovad õppetundi vaheldust ja toetavad õpimotivatsiooni. Koolitus annab ideid, kuidas digi targalt nii õppimisel kui õpetamisel kasutada.

Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel; luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.


Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 14 akad. tundi

Trainer :
 • Laine Aluoja
Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Konverentsile ootame kõiki mentoreid. Palun veendu, et kuupäev sulle osalemiseks sobib.

Konverentsi sisu on ettevalmistamisel ning esimesel võimalusel selle ka saadame.Sihtgrupid:
Haridusjuhtidest mentorid
Maht: 7 akad. tundi
 • Auditoorne: 7 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-02
Project manager: Keiu Tamm, keiu.tamm@harno.eeLisainfo
Sulge

09-27
oktoober-november
Digikiirendi baaskoolitus (Harno)

Koolitusel keskendutakse läbivalt viiele õppija digipädevusele: info haldamine, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digivahendid ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

Trainer :
 • Maarja Kask
Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

10-11
oktoober
LEGO Mindstorms EV3 I aste (algajatele)

Kahepäevase koolituse raames antakse ülevaade LEGO Mindstorms robootikakomplektist, tutvustatakse selle andureid ja võimalusi. Praktilises osas uuritakse andurite tööd, rakendatakse saadud teadmisi lihtsamate ülesannete lahendamiseks  ja ka keerulisemates kombineeritud ülesannete lahendamiseks. Kogu õpitut katsetatakse Linnaläbimise ja FIRST LEGO League näidisülesannete läbi tegemisega, et mõista robotiga tehtavate loogikaülesannete terviklikkust teiste ainevaldkondadega ja innustada õpilasi.


Sihtgrupid:
Algklasside ja põhikooli õpetajad, huvijuhid, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 14 akad. tundi
 • Auditoorne: 6 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 2 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-02-16
Registreerimine suletud alates 2020-10-05
Trainer :
 • Ramon Rantsus
Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitus lasteaia- ja klassiõpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Muusikavahendid, puuliigid või loomarühmad – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad lasteaia- või klassiõpetaja töös kasutamiseks kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud lasteaia- ja klassiõpetajatele, kelle õpilased on vähemalt vanuses 5 aastat. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Registreerimine avatud: 2020-09-18
Trainers :
 • Tuuli Koitjärv
 • Marge Asik
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

Lisainfo
Sulge

13oktoober
eTwinning lühikoolitus algajatele (2 t)

eTwinning programmi (www.etwinning.net) tutvustus ja veebipõhiste õpiprojektide sidumine igapäevase õppetööga.

Koolitus on sisekoolitus, mille viib läbi eTwinningu mentor, kes osaleb ise aktiivselt eTwinningu projektides.


Sihtgrupid:
Kõik eTwinningu projektitööst huvitatud õpetajad
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-17
Trainer :
 • Varje Tipp
Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

Lisainfo
Sulge

21oktoober
eTwinning lühikoolitus algajatele (2 t)

eTwinning programmi (www.etwinning.net) tutvustus ja veebipõhiste õpiprojektide sidumine igapäevase õppetööga.

Koolitus on sisekoolitus, mille viib läbi eTwinningu mentor, kes osaleb ise aktiivselt eTwinningu projektides.


Sihtgrupid:
Kõik eTwinningu projektitööst huvitatud õpetajad
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-11
Trainer :
 • Eve Saare
Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Veebiseminaril osalejad kuulevad, kuidas on veebipõhist rahvusvahelist koolidevahelist koostööd ka meie õppeasutustesse lõimitud. Tartu Hiie Kooli haridustehnoloog ning eTwinningu ekspert Mari Tõnisson tutvustab üle-euroopalist virtuaalset õpetajate kogukonda eTwinning ning toob näiteid Eesti lasteaedades ja koolides läbi viidud eTwinningu projektidest.


Sihtgrupid:
Õpetajakoolituse üliõpilased
Maht: 1 akad. tundi
 • Auditoorne: 1 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-11
Trainer :
 • Mari Tõnisson
Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Seminari teemad:

 • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
 • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
 • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
 • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
 • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
 • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

Ajakava:

09.45 - 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 - 11.30 Seminar  
11.30 - 11.45 Kohvipaus  
11.45 - 13.15 Seminar 
13.15 - 14.00 Lõuna  
14.00 - 15.30 Seminar Sihtgrupid:
Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
Maht: 6 akad. tundi
 • Auditoorne: 3 akad. tundi
 • Praktika: 3 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-08-27
Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.eeLisainfo
Sulge

29oktoober
360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks

Seminari teemad:

  • juhtide kompetentsimudelist;
  • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
  • valimi koostamine;
  • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
  • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
  • küsimused ja vastused.

  Sihtgrupid:
  Sihtgrupp on ainult haridusasutuse juhid ja haridusasutuse pidajate esindajad
  Maht: 2 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi

  Registreerimine avatud 2020-08-27
  Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee  Lisainfo
  Sulge

  eTwinning on Euroopa õpetajate ametialane suhtlusvõrgustik, kus jagatakse õpetamiskunsti häid kogemusi, suheldakse kolleegidega, otsitakse mõttekaaslasi uute metoodikate ja õpetamisvõtete kasutamiseks, osaletakse koos oma õpilastega erisugustes õpiprojektides jne.
  Rahvusvahelise koostöö kõrval võimalik eTwinningu kaudu ka Eesti koolide omavaheline koostöö.
  eTwinninguga on oodatud liituma kõik alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad.

  Koolitus on kahepäevane, algab reedel kell 14 ja lõppeb laupäeval kell 15.30


  Sihtgrupid:
  Ootame koolitusele kõiki õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.
  Maht: 12 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi

  Registreerimine avatud 2020-01-02
  Trainers :
  • Varje Tipp
  • Laine Aluoja
  Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

  Lisainfo
  Sulge

  Seminari teemad:

   • juhtide kompetentsimudelist;
   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
   • valimi koostamine;
   • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
   • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
   • küsimused ja vastused.

   Sihtgrupid:
   Sihtgrupp on ainult haridusasutuse juhid ja haridusasutuse pidajate esindajad
   Maht: 2 akad. tundi
   • Auditoorne: 2 akad. tundi

   Registreerimine avatud 2020-08-27
   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   Õpime tundma Digiteenused õpiku sisu, õpetaja raamatut, õpetaja rolli ja valikuid ning lahendame mitmeid praktilisi ülesandeid kursuse materjalidest.
   Maht: 4 akad. tundi
   • Auditoorne: 1 akad. tundi
   • Praktika: 3 akad. tundi

   Registreerimine avatud 2020-06-18
   Registreerimine suletud alates 2020-09-25
   Trainer :
   • Birgy Lorenz
   Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   Õpime tundma küberkaitse õpiku sisu, õpetaja raamatut, õpetaja rolli ja valikud ning lahendame mitmeid praktilisi ülesandeid kursuse materjalidest.

   Maht: 4 akad. tundi
   • Auditoorne: 1 akad. tundi
   • Praktika: 3 akad. tundi

   Registreerimine avatud 2020-09-08
   Trainer :
   • Birgy Lorenz
   Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   20november
   eTwinning edasijõudnutele: projekti loomine koos õpilastega

   Edasijõudnutele suunatud koolitus, kus õpetajad osalevad koos oma õpilastega, et üheskoos koolidevahelisi eTwinningu projekte luua. Osalema on oodatud õpetaja koos kahe õpilasega.


   Sihtgrupid:
   Osalema on oodatud II ja III kooliastme (4.-9. klass) õpetajad koos õpilastega. Iga õpetaja peab kaasa võtma kaks õpilast.
   Maht: 5 akad. tundi
   • Auditoorne: 5 akad. tundi

   Registreerimine avatud 2020-09-01
   Trainers :
   • Ingrid Maadvere
   • Meeri Sild
   Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

   Lisainfo
   Sulge

   Seminari teemad:

   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
   • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
   • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
   • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
   • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
   • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

   Ajakava:

   09.45 - 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
   10.00 - 11.30 Seminar  
   11.30 - 11.45 Kohvipaus  
   11.45 - 13.15 Seminar 
   13.15 - 14.00 Lõuna  
   14.00 - 15.30 Seminar    Sihtgrupid:
   Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
   Maht: 6 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 3 akad. tundi

   Registreerimine avatud 2020-08-27
   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   eTwinning on Euroopa õpetajate ametialane suhtlusvõrgustik, kus jagatakse õpetamiskunsti häid kogemusi, suheldakse kolleegidega, otsitakse mõttekaaslasi uute metoodikate ja õpetamisvõtete kasutamiseks, osaletakse koos oma õpilastega erisugustes õpiprojektides jne.
   Alates sügisest 2014 on rahvusvahelise koostöö kõrval võimalik eTwinningu kaudu ka Eesti koolide omavaheline koostöö.
   eTwinninguga on oodatud liituma kõik alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad.
   Ootame, koolitusele õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.


   Sihtgrupid:
   Lasteaiaõpetajad, I kooliastme õpetajad
   Maht: 12 akad. tundi
   • Auditoorne: 12 akad. tundi

   Registreerimine avatud 2020-08-31
   Trainers :
   • Meeri Sild
   • Leila Lehtmets
   Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

   Lisainfo
   Sulge